Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chương quyen-2-2- Chương quyen-2-21, Truyện AudioCác bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa:
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 2, (13.44 phút: 0:00:00 – 0:13:26)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 3, (14.02 phút: 0:13:26 – 0:27:27)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 4, (12.12 phút: 0:27:27 – 0:39:35)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 5, (13.4 phút: 0:39:35 – 0:52:59)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 6, (19.38 phút: 0:52:59 – 1:12:21)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 7, (12.96 phút: 1:12:21 – 1:25:19)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 8, (14.02 phút: 1:25:19 – 1:39:20)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 9, (12.46 phút: 1:39:20 – 1:51:48)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 10, (13.57 phút: 1:51:48 – 2:05:22)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 11, (13.0 phút: 2:05:22 – 2:18:22)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 12, (13.06 phút: 2:18:22 – 2:31:26)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 13, (13.16 phút: 2:31:26 – 2:44:35)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 14, (12.99 phút: 2:44:35 – 2:57:35)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 15, (14.8 phút: 2:57:35 – 3:12:23)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 16, (14.0 phút: 3:12:23 – 3:26:23)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 17, (11.67 phút: 3:26:23 – 3:38:04)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 18, (13.4 phút: 3:38:04 – 3:51:27)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 19, (12.78 phút: 3:51:27 – 4:04:14)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 20, (14.15 phút: 4:04:14 – 4:18:23)
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Quyển 2 – Chương 21, (14.25 phút: 4:18:23 – 4:32:38)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

Nguồn: https://nhadepviet365.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhadepviet365.com/giai-tri/

1 thought on “Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chương quyen-2-2- Chương quyen-2-21, Truyện Audio

  1. Thiệt sự cũng muốn nghe đọc cho đở mỏi mắt và cũng không muốn bình luận đâu, nhưng thật sự là chịu hết nổi rồi ạ! Giọng của chị rất hay nhưng nhiều lúc em nhầm lẫn tưởng là giọng của chị google ấy ạ. Đọc cứ như học sinh tiểu học, không có một chút gì là biểu hiện cảm xúc, chấm phẩy không biết nhưng nghỉ luôn. Nhiều khi chị đọc xong người nghe còn phải sắp xếp lại câu coi chị mới vừa đọc cái gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *