COS Vietnam Barber Shop HYUNA FULL VERSION – Ho Chi Minh City, VietnamCOS Vietnam Barber Shop is located in Ho Chi Minh City, Vietnam

Video 47 – Vietnamese Barber Shop Service FULL VERSION
Location: 58 Cao Triều Phát, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh 756100, Vietnam
Google Map:
Cost: 300,000 VND (~13USD)

COS Barber Shop does not offer any inappropriate services. Please respect the masseuses and Vietnam. We will not condone any comments that are disrespectful to the ladies or Vietnam.

COS Barber Shop không cung cấp bất kỳ dịch vụ không phù hợp. Hãy tôn trọng các nhân viên mát xa và Việt Nam. Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ ý kiến ​​nào thiếu tôn trọng phụ nữ hoặc Việt Nam.

Please LIKE and SUBSCRIBE!

#Vietnambarbershop #vietnamesebarbershop #vietnammassage

Nguồn: https://nhadepviet365.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhadepviet365.com/giai-tri/

1 thought on “COS Vietnam Barber Shop HYUNA FULL VERSION – Ho Chi Minh City, Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *