Hạng Vũ đại phá quân Tần tại thành Cự Lộc | Hán Sở tranh hùng | Tổng hợp phim hayTrận Cự Lộc là trận đánh làm nên uy danh của Tây Sở Bá Vương. Trong trận này, Hạng Vũ thân chinh cầm quân tiến tới đến vây Vương Ly, đánh quân Tần 9 trận thắng cả 9, cắt đứt con đường ống vận lương của Chương Hàm cho Vương Ly. Thanh thế quân của Sở át cả quân các nước chư hầu. Quân của chư hầu đến cứu Cự Lộc đóng ở gần đó hơn 10 doanh trại, nhưng không ai dám đem quân ra đánh. Khi quân Sở giao chiến với quân Tần, các tướng chư hầu đều đứng trên tường mà nhìn. Các chiến sĩ nước Sở ai cũng đủ sức một người chống lại mười người, tiếng reo hò của quân Sở vang trời, quân chư hầu không ai không run sợ.

Sau 9 trận thắng, Hạng Vũ phá tan quân Tần, giết Tô Giác, bắt sống Vương Ly; Thiệp Nhàn không đầu hàng Sở, tự thiêu mình mà chết.

#TaySoBaVuong #HangVu #tranCuLoc #HanSotranhhung #tonghopphimhay

Các bạn subscribe kênh Tổng Hợp Phim Hay để theo dõi thêm nhiều clip tuyển chọn nhé

Nguồn: https://nhadepviet365.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhadepviet365.com/phim/

2 thoughts on “Hạng Vũ đại phá quân Tần tại thành Cự Lộc | Hán Sở tranh hùng | Tổng hợp phim hay

  1. Hạn vũ mạnh mà ngu vl ko nghe hàn tín đúng là hữu dũng vô mưu như quan công,trương phi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *