Hướng dẫn Dame 030 Die 5P trên điện thoạiTUT DAME FAQ 030 BY HUỲNH LUẬN SUPPORT ✔️

B1 FAKE Ý + NN ltaliano tiếng Ý-ào 2

Link HolaVPN

Contact :

– bước 1 : Tên Của Bạn

– bước 2 : Tên Facebook Victim

– bước 3 : Url Victim ( Ví Dụ : 1000 …. )

– bước 4 : Email Victim ( Không Có Mail Victim Thì AE Lấy ID Của Victim Pastel Vào Thêm Đuôi @facebook.com )

– bước 5 : Úp ID CARD ( Hoăc CMND )

– Gửi…..!✔️

Tiếp Theo vào Link 2 :

– bước 1 : Tên Của Bạn

– bước 2 : Tên Facebook Victim

– bước 3 : Url Victim ( Ví Dụ : 1000 …. )

– bước 4 : Email Victim ( Không Có Mail Victim Thì AE Lấy ID Của Victim Pastel Vào Thêm Đuôi @facebook.com )

– bước 5 : Chọn tôi có yêu cầu đặc biệt – Thông Tin Bổ Sung : L’account che ricordo di recente sembra essere stato trascurato o difficile da comprendere. Non riesco a contattarlo! Cancellerò questo account usando Facebook. Facebook vedrà.
Grazie su Facebook

– gửi…!

Chúc bạn thành công ✔️

– Link Donate của tôi:

————————————————–

Đăng ký kênh giúp mình đặt 1000 subscribe tại đây nhé:

– Please contact us by email or phone number here: – huynhluan02.info@gmail.com: 0348461413 ✔️

—————————————————————————-
All rights reserved by Huỳnh Luận support ✔️ thank you ✔️

Nguồn: https://nhadepviet365.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhadepviet365.com/tong-hop/

26 thoughts on “Hướng dẫn Dame 030 Die 5P trên điện thoại

  1. Link lấy id card tại đây: https://www.funjaki.com/apps/generate-facebook-id-card

    Mợi người nhớ Subscribe giúp mình đặt 1000 subscribe nha🖤

  2. A ơi… Sao đt e hông giống a tí nào hết…e nhìn theo mà chả biết lúc đầu a đổi tiếng qua đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *